วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ต้นเต่าร้าง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota mitis Lour.

ชื่อวงศ์: Palmae
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...ชื่อพื้นเมือง: เต่าร้างแดง,เชื่องหมู่,งือเด็ง,มะเด็งและหมากตาว(อีสาน)
ลักษณะ: เป็นปาล์มแตกกอสูงประมาณ๖-๑๒ เมตร ลำต้นมีขนาด๑0-๑๕ เซนติเมตรใบ: เป็นลักษณะขนนกสองชั้น ใบย่อยแตกเล็กคล้ายครีบปลาเป็นรูปสามเหลี่ยมหยักเว้ากว้าง๑๓เซนติเมตร ยาว๒0-๓0เซนติเมตรถ้าโคนสีน้ำตาลแดงจะยาวประมาณ0.๕-๒เมตรดอก: เป็นช่อสีขาวอมเหลืองและเป็นดอกแยกเพศที่รวมอยู่บนต้นเดียวกัน แขนงช่อของดอกนั้นจะมีทั้ง2ข้างรวมกันเป็นกระจุกๆละ๓ดอก ช่อดอกยาวประมาณู๖0-๘0เซนติเมตรและสามารถบานได้เต็มที่ไม่เกิน๒เซนติเมตรผล: มีลักษณะเป็นพวงเป็นผลเล็กๆมีเมล็ดเดียว ผลอ่อนจะมีสีเขียว ส่วนผลสุกนั้นจะมีสีแดงคล้ำ ผิวของผลนั้นจะมีลักษณะเป็นขนถ้าโดนแล้วจะทำให้คันคล้ายกับเวลาที่โดนหมามุ่ยคลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...การใช้งานด้านภูมิทัศน์: เป็นไม้ประดับกลางแจ้งตามที่ต่างๆเพราะต้นมีลักษณะเป็นกอสวยงามประโยชน์ด้านอื่นๆ: ยอดอ่อนสามารถนำไปรับประทานได้แต่ต่องนำไปปรุงโดยการนำไปเผาไฟ มีรสชาติคล้ายยอดมะพร้าวเส้นใยที่ใบและลำต้นสามารถนำมาทำเชือกเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆได้เช่น ผูกของต่างๆ จนกระทั่งสามารถนำไปทำเป็นเครื่องจักรสานเป็นสินค้ารายได้ของชาวบ้านทั่วไปดอกและลำต้นนั้นมีน้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมากสามารถนำน้ำตาลนั้นมาใช้ได้เหมือนน้ำตาลมะพร้าว


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ร.ศ.เอื้อมพร วีสมหมาย อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯ. ๒๕๕๒.เต่าร้าง(ออนไลน์).
ชาวนา.๒๕๕๒.เต่าร้าง(ออนไลน์).
แหล่งที่มา: http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php